هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول (ویرایش اول) | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا
هیدرولوژی آب زیر زمینی- جلد اول
امتیاز:
تعداد امتیاز ها: 1
یک فصل از کتاب را بخوانید

هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول (ویرایش اول)

مشخصات:
تعداد صفحات: 424
قطع: وزیری
شابک: 6-022-307-600-978
تاریخ و نوبت چاپ: 1397 دوم
وزن: 636 گرم
قیمت اصلی:
350000ریال
قیمت با تخفیف: 280000ریال

درک همه جانبه و دقیق از اصول حاکم بر آبخوان ها و محیط های متخلخل می تواند تا حدود قابل توجهی در ارائه مدیریت صحیح یه مدیران در تصمیم گیری و بهبود شرایط سفره های زیر زمینی کمک نماید. کتاب حاضر به عنوان یکی ار کتب مرجع در خصوص اصول آب زیر زمینی مطرح است. در این کتاب مباحث هیدرولوژی و ژئولوژی مطرح می شود و مفاهیم هر بخش همراه با مثال های کاربردی و متنوع ارائه می گردد تا خواننده دید بهتری را در نحوه کاربرد آن در شرایط واقعی پیدا نماید.
در این کتاب مفاهیم زیر به تفصیل تشریح می شوند:
. اصول و مبانی آب های زیرزمینی ؛
. نحوه پیدایش آبخوان ها ؛
. بررسی حرکت آب های زیرزمینی ؛
. هیدرولیک چاه ها ؛
. نحوه ایجاد و کارکرد چاه ها.

اصول و مبانی آب زیر زمینی
نحوه پیدایش آبخوان ها
بررسی حرکت آب های زیر زیمینی
هیدرولیک چاه ها
نحوه ایجاد و کار کرد چاه ها