مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مدل سازي، مونتاژ و نقشه كشي با SolidWorks 2017
علی محموی
450000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد اول
250000ریال
آموزش گام به گام Abaqus
300000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
تصویر کتاب آموزشی مدل سازی مهندسی با COMSOL
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
105000ریال
powermill
ماشین کاری با PowerMILL - بر اساس تمرین های کاربردی
375000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال
پکیج های حرارتی
پکیج های حرارتی
100000ریال
طراحی و تحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car
طراحی و تحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car
امین حیطه
195000ریال