مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor
375000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
آموزش جامع جوشکاری با نرم افزار Simufact.welding
250000ریال
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
200000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
295000ریال
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB
225000ریال
هوش مصنوعی کاربردی
375000ریال
شیمی برای دانشجویان مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7
190000ریال