مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

طراحی با Inventor
طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor
575000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
575000ریال
سیموفکت welding
آموزش جامع جوشکاری با نرم افزار Simufact.welding
450000ریال
آموزش کاربردی فلوئنت
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
375000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
250000ریال
فلوئنت و گمبیت برای مهندسی شیمی
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
495000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
300000ریال
مدلسازی و تحلیل با انسیس
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
350000ریال
دینامیک و ارتعاشات در متلب
مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB
395000ریال
هوش مصنوعی کاربردی
هوش مصنوعی کاربردی
375000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
طراحی و تولید با NX7
آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7
190000ریال