مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) -ویرایش هفتم
150000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
100000ریال
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد اول
s Rao
100000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
60000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
12000ریال
انتقال قدرت اتوماتیک
150000ریال
حل مسائل و تمرین های نظری مبانی احتمال شلدون راس (ویراست دوم)
75000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال