مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
350000ریال
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک2 ویرایش هفتم
225000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین شیگلی
335000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) -ویرایش هفتم
150000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
100000ریال
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد اول
s Rao
350000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال