مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

حل ترمودینامیک جلد اول - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) -ویرایش هفتم
150000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
100000ریال
مرجع کاربردی آباکوس
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
حل ارتعاشات رائو ج اول
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد اول
s Rao
350000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
المان محدود در متلب
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
60000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
12000ریال
انتقال قدرت اتوماتیک
150000ریال
حل مسائل و تمرین های نظری مبانی احتمال شلدون راس (ویراست دوم)
75000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال