مهندسی برق و الکترونیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی برق و الکترونیک

مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
هوش مصنوعی کاربردی
375000ریال
آموزش کاربردی Proteus در طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک
120000ریال
مرجع نرم افزار ADAMS
مرجع کاربردی ADAMS
165000ریال
تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) ویرایش پنجم
290000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
تشریح مسائل الکترونیک لیزر
تشریح مسائل الکترونیک لیزر
100000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال