مهندسی برق و الکترونیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی برق و الکترونیک

کاربردهای صنعتی لیزر
50000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال
300 مدار
0ریال
خودآموز سریع CodeVision AVR
40000ریال
304 مدار
80000ریال
301 مدار
80000ریال
302 مدار
80000ریال
303 مدار
80000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) ویرایش چهارم
100000ریال
شناسایی از راه امواج رادیویی از فن آوری ارتباطات RFID
98000ریال