مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

مایکروسافت پروجکت
آموزش گام به گام MSP 2016
275000ریال
MATLAB 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
تشريح كامل مسايل استاتيك ويرايش هفتم
295000ریال
تشريح كامل مسايل مقاومت مصالح 2
295000ریال
تشريح كامل مسايل مقاومت مصالح 1
295000ریال
تشريح كامل مسايل مكانيك خاك
175000ریال
Civil 3D 2017
راه سازي و نقشه برداري با Civil 3D 2017 (به همراه فیلم آموزشی پروژه)
Eric Chappell
350000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد اول
250000ریال
مرجع كاربردي (Tekla Structures (XSTEEL
300000ریال
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي عمران با COMSOL
475000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال