مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

هیدرولوژی آب زیرزمینی جلد دوم
David Keith Todd
350000ریال
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
475000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
مرجع کاربردی آزمون طراحی معماری
150000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
مرجع کاربردی SketchUp Pro برای معماران
250000ریال
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2016
295000ریال
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
395000ریال
نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها
اصول مربوط به تملک، نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها
شمس نوبخت
190000ریال
شیمی برای دانشجویان مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال