مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي عمران با COMSOL
475000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
تری دی مکس 2017
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2017 برای عمران و معماری
375000ریال
آموزش كاربردي Anadelta Tessera در پروژه هاي راهسازي
حسن ذوقي
240000ریال
فروش اینترنتی کتاب آموزش مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
425000ریال
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
105000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال
هیدرولوژی آب زیرزمینی - جلد دوم
David Keith Todd
350000ریال
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
475000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
مرجع کاربردی آزمون طراحی معماری
150000ریال