مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
350000ریال
تکلا
مرجع كاربردي (Tekla Structures (XSTEEL
550000ریال
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي عمران با COMSOL
475000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
آموزش كاربردي ArcGIS (پيشرفته)
250000ریال
تری دی مکس 2017
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2017 برای عمران و معماری
375000ریال
آموزش ArcGIS مقدماتی
آموزش كاربردي ArcGIS (مقدماتي)
250000ریال
Anadelta
آموزش كاربردي Anadelta Tessera در پروژه هاي راهسازي
حسن ذوقي
240000ریال
مرجع کامل اتوکد 2017
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
425000ریال
حل هیدرولیک کانالهای باز
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
150000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال