مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال
هیدرولوژی آب زیرزمینی ج 2- تاد
هیدرولوژی آب زیرزمینی - جلد دوم
David Keith Todd
350000ریال
واترجمز
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
475000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
مرجع آزمون معماری
مرجع کاربردی آزمون طراحی معماری
150000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
SketchUp
مرجع کاربردی SketchUp Pro برای معماران
250000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
مدلسازی و تحلیل با انسیس
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مرجع کامل Max 2016
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2016
295000ریال
مرجع AutoCAD 2016
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
395000ریال
اصول تملک و نقشه برداری
اصول مربوط به تملک، نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها
شمس نوبخت
190000ریال