مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

Civil 3D 2017
راه سازي و نقشه برداري با Civil 3D 2017 (به همراه فیلم آموزشی پروژه)
Eric Chappell
350000ریال
مدیریت خطوط لوله 1
مديريت طراحی و اجراي پروژه های خطوط لوله جلد اول
350000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
350000ریال
تکلا
مرجع كاربردي (Tekla Structures (XSTEEL
550000ریال
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي عمران با COMSOL
475000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
آموزش كاربردي ArcGIS (پيشرفته)
250000ریال
تری دی مکس 2017
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2017 برای عمران و معماری
375000ریال
آموزش ArcGIS مقدماتی
آموزش كاربردي ArcGIS (مقدماتي)
250000ریال
Anadelta
آموزش كاربردي Anadelta Tessera در پروژه هاي راهسازي
حسن ذوقي
240000ریال
مرجع کامل اتوکد 2017
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
425000ریال
حل هیدرولیک کانالهای باز
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
150000ریال