مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2016
295000ریال
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
395000ریال
نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها
اصول مربوط به تملک، نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها
شمس نوبخت
190000ریال
شیمی برای دانشجویان مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
مهندسی آب
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب (ویرایش دوم)
295000ریال
مهندسی ترافیک (تحلیلی - کاربردی)
حسن ذوقي
238000ریال
اتوکد 2016
آموزش کاربردی AutoCAD 2016
180000ریال
شبيه سازي در مهندسي عمران با نرم افزار Abaqus
375000ریال
طرح هندسي راه
حسن ذوقي
176000ریال
تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح (1)
230000ریال