مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
350000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
مهندسی ژئوتکنیک
200000ریال
هیدرولوژی آب زیر زمینی
هیدرولوژی آب زیر زمینی
170000ریال
تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها - جلد اول
165000ریال
آموزش جامع AutoCAD پیشرفته
300000ریال
آموزش جامع AutoCAD مقدماتی
300000ریال
مرجع کاربردی Civil 3D
200000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2013
250000ریال
آموزش AutoCAD 2013
150000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
100000ریال