مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

SketchUp
مرجع کاربردی SketchUp Pro برای معماران
250000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
مدلسازی و تحلیل با انسیس
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مرجع کامل Max 2016
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2016
295000ریال
مرجع AutoCAD 2016
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
395000ریال
اصول تملک و نقشه برداری
اصول مربوط به تملک، نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها
شمس نوبخت
190000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
مهندسی آب
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب (ویرایش دوم)
295000ریال
مهندسی ترافیک (تحلیلی - کاربردی)
حسن ذوقي
238000ریال
اتوکد 2016
آموزش کاربردی AutoCAD 2016
180000ریال
شبيه سازي در مهندسي عمران با نرم افزار Abaqus
375000ریال
طرح هندسي راه
حسن ذوقي
176000ریال