مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
575000ریال
مرجع آزمون معماری
مرجع کاربردی آزمون طراحی معماری
150000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
250000ریال
SketchUp
مرجع کاربردی SketchUp Pro برای معماران
425000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
300000ریال
مدلسازی و تحلیل با انسیس
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
350000ریال
مرجع کامل Max 2016
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2016
295000ریال
مرجع AutoCAD 2016
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
395000ریال
اصول تملک و نقشه برداری
اصول مربوط به تملک، نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها
شمس نوبخت
190000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
مهندسی آب
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب (ویرایش دوم)
495000ریال
مهندسی ترافیک (تحلیلی - کاربردی)
حسن ذوقي
238000ریال