مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
350000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
مهندسی ژئوتکنیک
مهندسی ژئوتکنیک
200000ریال
هیدرولوژی آب زیر زمینی- جلد اول
هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول
170000ریال
تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها - جلد اول
165000ریال
آموزش جامع AutoCAD پیشرفته
300000ریال
اتوکد دوبعدی
آموزش جامع AutoCAD مقدماتی
300000ریال
مرجع کاربردی Civil 3D
200000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال
مرجع کامل اتوکد 2013
مرجع کامل AutoCAD 2013
250000ریال