مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

جداول اشتال ویژه رشته عمران
60000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی(1و2)
150000ریال
اطلس پلان آپارتمان 2011
160000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
70000ریال
تشریح کامل مسائل مهندسی پی
تشریح کامل مسائل مهندسی پی
175000ریال
تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
350000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1) فصل 1تا6 ویرایش پنجم
200000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران (آبا)
85000ریال
فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون
35000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک
120000ریال
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال