مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
350000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1) فصل 1تا6 ویرایش پنجم
200000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران (آبا)
85000ریال
فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون
35000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک
120000ریال
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (پیشرفته)
250000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (مقدماتی)
225000ریال
مدیریت امور قراردادی پروژه های عمرانی
90000ریال
طراحی و اجرای روسازی بتنی
45000ریال
کتاب آموزشی AutoCAD 2008
50000ریال