مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
700000ریال
حل مقاومت مصالح - ویرایش پنجم - جلد اول
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1) فصل 1تا6 ویرایش پنجم
200000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون
150000ریال
تمرینات اتوکد
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
450000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (پیشرفته)
250000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (مقدماتی)
225000ریال
مدیریت امور قراردادی پروژه های عمرانی
90000ریال
طراحی و اجرای روسازی بتنی
45000ریال
کتاب آموزشی AutoCAD 2008
50000ریال