مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون
35000ریال
تمرینات اتوکد
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
350000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (پیشرفته)
250000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (مقدماتی)
225000ریال
مدیریت امور قراردادی پروژه های عمرانی
90000ریال
طراحی و اجرای روسازی بتنی
45000ریال
کتاب آموزشی AutoCAD 2008
50000ریال
راهنمای طراحی ساختمان های مسکونی
110000ریال
راهنمای طرح هندسی راه
30000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2010
200000ریال