مدیریت | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مدیریت

مایکروسافت پروجکت
آموزش گام به گام MSP 2016
275000ریال
MATLAB 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
تحليل داده هاي آماري با SPSS 24
Keith McCormick
295000ریال
Excel فرمول ها و توابع
Ken Bluttman
250000ریال
توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
150000ریال
تصمیم گیری چند معیاره
220000ریال
کامفار
تحلیل و امکان سنجی پروژه های اقتصادی با COMFAR
رضا خسروی
250000ریال
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
فروش اینترنتی کتاب آموزش گام به گام MSP 2013 مایکروسافت پروجکت 2013
آموزش گام به گام MSP 2013
225000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
125000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول
105000ریال