مدیریت | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مدیریت

مایکروسافت پروجکت 2019
آموزش گام به گام MSP 2019
795000ریال
خودآموز تصویری Excel 2019 (تمام رنگی)
Paul McFedries
550000ریال
اکسس 2019
خودآموز تصویری Access 2019 (تمام رنگی)
Paul McFedries
550000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 18
375000ریال
اکسس 2016
خودآموز تصویری Access 2016 (تمام رنگی)
Paul McFedries
350000ریال
اکسل 2016 تصویری
خودآموز تصویری Excel 2016 (تمام رنگی)
400000ریال
مرجع کامل اکسل 2016
مرجع کامل Excel 2016
880000ریال
مایکروسافت پروجکت
آموزش گام به گام MSP 2016
425000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
795000ریال
تحلیل داده‌های آماری با SPSS 24
Keith McCormick
850000ریال
Excel فرمول ها و توابع
Ken Bluttman
375000ریال
توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
150000ریال