مدیریت | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مدیریت

توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
150000ریال
تصمیمگیری چندمعیاره
تصمیم گیری چند معیاره
250000ریال
کامفار
تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی با COMFAR
رضا خسروی
350000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
300000ریال
آموزش ام اس پی 2013
آموزش گام به گام MSP 2013
225000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
295000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
125000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول
105000ریال
عبور از البرز
عبور از البرز (کند و کاوی در مسایل توسعه پایدار ایران)
450000ریال
تصمیم گیری چندمعیاره
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
مرجع کامل Minitab 16
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
ام اس پی 2010
آموزش گام به گام MS Project 2010
165000ریال