برنامه نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

برنامه نویسی

راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
نظریه زبان و ماشین پیتر لینز
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ویرایش پنجم
پیتر لینز
350000ریال
آموزش سریع و کاربردی Joomla! و Artisteer
90000ریال
#c
آموزش برنامه نویسی شیءگرا در #C
Dan Clark
150000ریال
راهکارهای برنامه نویسی در قالب 150 مسئله و راه حل
Gayle Laakmann
250000ریال
برنامه نویسی سوکت ها
برنامه نویسی سوکت های TCP/IP در C
90000ریال
آموزش گام به گام برنامه نویسی JavaScript
آموزش گام به گام برنامه نویسی JavaScript
350000ریال
جاوای کاربردی
جاوای کاربردی Effective JAVA
100000ریال
منطق فازی در MATLAB
200000ریال
مرجع کاربردی CSS & HTML برای طراحی وب سایت
150000ریال
مرجع کاربردی ASP.NET 4 به زبان #C
95000ریال
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال