برنامه نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

برنامه نویسی

طراحی سیستم مدیریت محتوا با PHP و jQuery
kae vernes
375000ریال
مرجع کاربردی HTML 5 و CSS 3 برای طراحی وبسایت
Craig Grannell
450000ریال
مرجع کاربردی برنامه نویسان Android
مرجع کاربردی برنامه نویسان Android
Jeff Friesen
525000ریال
مرجع کاربردی برنامه نویسی iOS
مرجع کاربردی برنامه نویسان iOS
950000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
نظریه زبانها و ماشینها
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ویرایش پنجم
پیتر لینز
350000ریال
آموزش کاربردی جوملا
آموزش سریع و کاربردی Joomla! و Artisteer
90000ریال
#c
آموزش برنامه نویسی شیءگرا در #C
Dan Clark
350000ریال
راهکارهای برنامه نویسی
راهکارهای برنامه نویسی در قالب 150 مسئله و راه حل
Gayle Laakmann
250000ریال
برنامه نویسی سوکت TCP IP
برنامه نویسی سوکت های TCP/IP در C
250000ریال
آموزش گام به گام برنامه نویسی JavaScript
آموزش گام به گام برنامه نویسی JavaScript
590000ریال
جاوای کاربردی
جاوای کاربردی Effective JAVA
100000ریال