برنامه نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

برنامه نویسی

مرجع کاربردی jQuery
200000ریال
شروع کار با SQL Server 2005 برای برنامه نویسان مبتدی تا حرفه ای
100000ریال
WPF زیر ساخت نوین طراحی در ویندوز به زبان #C
120000ریال
مرجع کامل برنامه نویسی پردازش تصویر در C
150000ریال
خودآموز سریع CodeVision AVR
40000ریال
آموزش برنامه نویسی ArcObjects در محیط VBA
95000ریال
به کارگیری عملی XML در محیط های برنامه نویسی
50000ریال
آغاز برنامه نویسی با #F
85000ریال
برنامه نویسی VBA برای Excel
100000ریال
لینوکس
برنامه نویسی پیشرفته در گنو/ لینوکس
200000ریال
آموزش طراحی، ساخت و مدیریت جوامع مجازی توسط php BB3
45000ریال
آموزش برنامه نویسی +GDI در محیط #C
150000ریال