برنامه نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

برنامه نویسی

المان محدود در متلب
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال
مبانی بلوتوث برای برنامه نویسان
70000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
مرجع کاربردی jQuery
200000ریال
شروع کار با SQL Server 2005 برای برنامه نویسان مبتدی تا حرفه ای
100000ریال
WPF زیر ساخت نوین طراحی در ویندوز به زبان #C
350000ریال
آموزش برنامه نویسی ArcObjects در محیط VBA
350000ریال
مرجع کامل برنامه نویسی پردازش تصویر در C
150000ریال
خودآموز سریع CodeVision AVR
40000ریال
به کارگیری عملی XML در محیط های برنامه نویسی
50000ریال
آغاز برنامه نویسی با #F
85000ریال
برنامه نویسی VBA
برنامه نویسی VBA برای Excel
100000ریال