گرافیک و تصویر | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

گرافیک و تصویر

مرجع کاربردی Photoshop CS5
120000ریال
مرجع آموزشي V-Ray 3 به همراه پروژه
375000ریال
تری دی مکس 2017
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2017 برای عمران و معماری
375000ریال
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2016
295000ریال
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2016 برای عمران و معماری
395000ریال
دستورات 3ds max
دستورات ویژه در 3ds max
135000ریال
3ds max 2013
مرجع کاربردی 3ds Max
550000ریال
ساخت پروژه ها با V-Ray و 3ds Max
یونس بناء
185000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
برنامه‌های کاربردی بینایی ماشین با OpenCV2
برنامه‌های کاربردی بینایی ماشین با OpenCV2
250000ریال
مرجع کاربردی CorelDRAW X6
مرجع کاربردی CorelDRAW X6
250000ریال
Photoshop
آموزش حرفه ای Photoshop
100000ریال