گرافیک و تصویر | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

گرافیک و تصویر

مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
فیلم سازی دیجیتالی با MAYA 2008
70000ریال
کتاب آموزشی رایانه کار فلش ام ایکس 2004
36000ریال
تمرین های کاربردی V-RAY در 3DsMax
یونس بناء
95000ریال
طراح گرافیک رایانه ای
45000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (پیشرفته)
250000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (مقدماتی)
225000ریال
کتاب آموزشی AutoCAD 2008
50000ریال
آموزش برنامه نویسی +GDI در محیط #C
150000ریال
مرجع کاربردی Flash CS5
130000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2010
200000ریال
مرجع کاربردی MAYA فیلم سازی دیجیتال
100000ریال