مهندسی معماری | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی معماری

مرجع کاربردی Civil 3D
200000ریال
مرجع کامل 3ds Max 2013
300000ریال
مرجع آموزشی معماری در 3ds Max 2013
یونس بناء
275000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2013
250000ریال
آموزش AutoCAD 2013
150000ریال
آسان آموز تمرینی 3ds Max 2013
150000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
مرجع کاربردی Revit Architecture
100000ریال
جداول اشتال ویژه رشته معماری
35000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی(1و2)
150000ریال
اطلس پلان آپارتمان 2011
160000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
70000ریال