مهندسی معماری | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی معماری

مرجع کاربردی Revit Architecture
100000ریال
جداول اشتال ویژه رشته معماری
35000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی(1و2)
150000ریال
اطلس پلان آپارتمان 2011
160000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
275000ریال
تشریح کامل مسائل مهندسی پی
تشریح کامل مسائل مهندسی پی
275000ریال
حل طراحی ساختمان های بتن مسلح
تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران (آبا)
200000ریال
حل مقاومت مصالح - ویرایش پنجم - جلد اول
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1) فصل 1تا6 ویرایش پنجم
200000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تمرینات اتوکد
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک
120000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (پیشرفته)
250000ریال