مهندسی معماری | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی معماری

تشریح کامل مسائل مکانیک خاک
120000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (پیشرفته)
250000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (مقدماتی)
225000ریال
طراحی و اجرای روسازی بتنی
45000ریال
تسلط بر GIS با ArcGIS
ژاله رشچی
500000ریال
شناسایی از راه امواج رادیویی از فن آوری ارتباطات RFID
98000ریال
کتاب آموزشی AutoCAD 2008
50000ریال
راهنمای طراحی ساختمان های مسکونی
110000ریال
طراحی و مدل سازی واحدهای صنعتی با نرم افزار PDMS
سمیه رجبی
45000ریال
راهنمای طرح هندسی راه
30000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2010
200000ریال
آموزش کاربردی Autodesk revit STRUCTURE 2010
سعید کیا
150000ریال