مهندسی معماری | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی معماری

تشریح کامل مسائل مهندسی پی
تشریح کامل مسائل مهندسی پی
275000ریال
حل طراحی ساختمان های بتن مسلح
تشریح کامل مسایل طراحی ساختمان های بتن مسلح بر مبنای آیین نامه بتن ایران (آبا)
200000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
حل مقاومت مصالح - ویرایش پنجم - جلد اول
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1) فصل 1تا6 ویرایش پنجم
200000ریال
تمرینات اتوکد
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک
120000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (پیشرفته)
250000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2011 (مقدماتی)
225000ریال
طراحی و اجرای روسازی بتنی
45000ریال
تسلط بر GIS با ArcGIS
ژاله رشچی
500000ریال
شناسایی از راه امواج رادیویی از فن آوری ارتباطات RFID
98000ریال
کتاب آموزشی AutoCAD 2008
50000ریال