عمومی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

عمومی

مرجع ادوبی فلش
مرجع کاربردی Adobe flash cs6
200000ریال
مرجع کاربردی Adobe Photoshop CS6
200000ریال
مرجع کامل Maple
مرجع کامل نرم افزار Maple
275000ریال
مرجع Word 2013
مرجع کاربردی Word 2013
165000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با نود ایکس ال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
آفیس برای دانشگاهیان
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال
آموزش Text Maker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
خورشید انرژی پاک
خورشید، انرژی پاک (کندوکاوی در مسایل توسعه ی پایدار ایران)
60000ریال
صحیف انقلاب وصیت نامه ی سیاسیـ الهی حضرت امام خمینی (ره)
60000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
مجموعه سوال های آزمون های استخدامی بانک ها
75000ریال