علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

طراحی وب ، مرجع ، CSS ، HTML
مرجع کاربردی CSS,HTML برای طراحی وب سایت
Craig Grannell
325000ریال
مرجع کاربردی برنامه نویسان Android
مرجع کاربردی برنامه نویسان Android
Jeff Friesen
375000ریال
مرجع کاربردی برنامه نویسان iOS
مرجع کاربردی برنامه نویسان iOS
650000ریال
مجموعه چهار کتاب Mac، iPhone ، iPod و برنامه نویسی iOS
1000000ریال
راهنمای جامع کاربران Mac
راهنمای جامع کاربران Mac
290000ریال
برنامه نویسی با پایتون
175000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
آموزش تصویری Windows 8
آموزش تصویری Windows 8
200000ریال
نظریه زبان و ماشین پیتر لینز
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ویرایش پنجم
پیتر لینز
350000ریال
آموزش عملی و کاربردی CCNP TSHOOT
150000ریال
آموزش سریع و کاربردی Joomla! و Artisteer
90000ریال
مرجع کامل windows 8
300000ریال