علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
آموزش تصویری Windows 8
آموزش تصویری Windows 8
200000ریال
نظریه زبان و ماشین پیتر لینز
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ویرایش پنجم
پیتر لینز
185000ریال
آموزش عملی و کاربردی CCNP TSHOOT
150000ریال
آموزش سریع و کاربردی Joomla! و Artisteer
90000ریال
مرجع کامل windows 8
300000ریال
راهنمای جامع کاربران iPod
Guy Hart-Davis
250000ریال
راهنمای جامع iPhone 4s iPhone 5
250000ریال
مرجع کاربردی Adobe flash cs6
200000ریال
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
#c
آموزش برنامه نویسی شیءگرا در #C
Dan Clark
150000ریال
راهکارهای برنامه نویسی در قالب 150 مسئله و راه حل
Gayle Laakmann
90000ریال