علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نظریه زبانها و ماشینها
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ویرایش پنجم
پیتر لینز
350000ریال
آموزش کاربردی CCNP TSHOOT
آموزش عملی و کاربردی CCNP TSHOOT
250000ریال
آموزش کاربردی جوملا
آموزش سریع و کاربردی Joomla! و Artisteer
90000ریال
مرجع کامل windows 8
300000ریال
راهنمای جامع کاربران iPod
Guy Hart-Davis
250000ریال
راهنمای جامع iPhone 4s iPhone 5
250000ریال
مرجع ادوبی فلش
مرجع کاربردی Adobe flash cs6
200000ریال
#c
آموزش برنامه نویسی شیءگرا در #C
Dan Clark
350000ریال
راهکارهای برنامه نویسی
راهکارهای برنامه نویسی در قالب 150 مسئله و راه حل
Gayle Laakmann
250000ریال
برنامه نویسی سوکت TCP IP
برنامه نویسی سوکت های TCP/IP در C
250000ریال
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
مرجع کامل Minitab 16
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال