علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

راهنمای جامع کاربران iPod
Guy Hart-Davis
250000ریال
راهنمای جامع iPhone 4s iPhone 5
250000ریال
مرجع کاربردی Adobe flash cs6
200000ریال
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
#c
آموزش برنامه نویسی شیءگرا در #C
Dan Clark
150000ریال
راهکارهای برنامه نویسی در قالب 150 مسئله و راه حل
Gayle Laakmann
250000ریال
برنامه نویسی سوکت ها
برنامه نویسی سوکت های TCP/IP در C
90000ریال
کتاب آموزش بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
مبانی مهندسی ICT
80000ریال
مدیریت سرور
مدیریت سرور Server Management به صورت ساده، گویا و مصور
60000ریال
منطق فازی در MATLAB
200000ریال