علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

راهکارهای برنامه نویسی در قالب 150 مسئله و راه حل
Gayle Laakmann
90000ریال
برنامه نویسی سوکت ها
برنامه نویسی سوکت های TCP/IP در C
90000ریال
کتاب آموزش بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
مبانی مهندسی ICT
80000ریال
مدیریت سرور
مدیریت سرور Server Management به صورت ساده، گویا و مصور
60000ریال
منطق فازی در MATLAB
200000ریال
مهارت های کاربردی در کامپیوتر
180000ریال
مبانی بلوتوث برای برنامه نویسان
70000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
الفبای کامپیوتر
90000ریال
مرجع کامل Windows 7 Ultimate
180000ریال