علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مبانی مهندسی ICT
80000ریال
مدیریت سرور
مدیریت سرور Server Management به صورت ساده، گویا و مصور
60000ریال
منطق فازی در MATLAB
200000ریال
مهارت های کاربردی در کامپیوتر
180000ریال
مبانی بلوتوث برای برنامه نویسان
70000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
الفبای کامپیوتر
90000ریال
مرجع کامل Windows 7 Ultimate
180000ریال
کاملترین راهنمای انگلیسی تخصصی کامپیوتر برای دانشجویان رشته کامپیوتر
200000ریال
کتاب آموزشی بانک اطلاعاتی ACCESS 2002
17000ریال
تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (پیتر لینز)
130000ریال
شبیه سازی و تحلیل سیستم های مخابراتی دیجیتال با استفاده از MATLAB
85000ریال