علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مبانی بلوتوث برای برنامه نویسان
70000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
الفبای کامپیوتر
90000ریال
مرجع کامل Windows 7 Ultimate
180000ریال
کاملترین راهنمای انگلیسی تخصصی کامپیوتر برای دانشجویان رشته کامپیوتر
95000ریال
کتاب آموزشی بانک اطلاعاتی ACCESS 2002
17000ریال
تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (پیتر لینز)
130000ریال
شبیه سازی و تحلیل سیستم های مخابراتی دیجیتال با استفاده از MATLAB
85000ریال
شروع کار با SQL Server 2005 برای برنامه نویسان مبتدی تا حرفه ای
100000ریال
آموزش شبیه سازی کامپیوتری همراه با نرم افزار Enterprise Dynamics
50000ریال
مرجع کاربردی Primavera 6 نرم افزار برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
100000ریال
تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر (موریس مانو)
75000ریال