علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

به کارگیری عملی XML در محیط های برنامه نویسی
50000ریال
کتاب آموزشی رایانه کار فلش ام ایکس 2004
36000ریال
آغاز برنامه نویسی با #F
85000ریال
بانک داده تجمیعی
60000ریال
محاسبات نرم در MATLAB
300000ریال
شبکه های عصبی در MATLAB
225000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (پیتر لینز) ویرایش چهارم
85000ریال
برنامه نویسی VBA برای Excel
100000ریال
طراحی شبکه های عصبی
300000ریال
مرجع کاربردی SIMULINK در نرم افزار MATLAB
70000ریال
Word 2010
کتاب آموزشی Word 2010
110000ریال