نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

ساخت پروژه ها با V-Ray و 3ds Max
یونس بناء
185000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV2
برنامه‌های کاربردی بینایی ماشین با OpenCV2
250000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
350000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
مرجع کاربردی Revit Architecture
مرجع کاربردی Revit Architecture
180000ریال
مرجع کاربردی CorelDRAW X6
مرجع کاربردی CorelDRAW X6
250000ریال
کتاب آموزشی Adobe Illustrator CS6
کتاب آموزشی Adobe Illustrator CS6
220000ریال
آموزش جامع AutoCAD پیشرفته
300000ریال
اتوکد دوبعدی
آموزش جامع AutoCAD مقدماتی
300000ریال
پلاگین های 3ds MAX
160000ریال