نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
مرجع کامل Windows 7 Ultimate
180000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
آموزش شبیه سازی کامپیوتری همراه با نرم افزار Enterprise Dynamics
50000ریال
مرجع کاربردی Primavera 6 نرم افزار برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
100000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
70000ریال
کتاب آموزشی رایانه کار فلش ام ایکس 2004
36000ریال
محاسبات نرم در MATLAB
300000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال
Word 2010
کتاب آموزشی Word 2010
110000ریال