نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
المان محدود در متلب
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
350000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
مرجع کامل Windows 7 Ultimate
180000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
مرجع کاربردی Primavera 6 نرم افزار برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
450000ریال
آموزش شبیه سازی کامپیوتری همراه با نرم افزار Enterprise Dynamics
50000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
275000ریال
کتاب آموزشی رایانه کار فلش ام ایکس 2004
36000ریال
محاسبات نرم در متلب
محاسبات نرم در MATLAB
575000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تمرینات اتوکد
تمرینات جادویی AutoCAD
120000ریال