مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

روشهای شناسایی مواد
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد (نانوساختارها، فلزات و پلیمرها) - ویرایش دوم
250000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد اول
250000ریال
مرجع کاربردی کامسول
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
مدلسازی محاسباتی با متلب
مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB
160000ریال
حل راکتور لونشپیل
تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی (1)
95000ریال
آموزش کاربردی فلوئنت
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
200000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
فلوئنت و گمبیت برای مهندسی شیمی
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
295000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان مهندسی شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی
120000ریال