مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

MATLAB 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد اول
250000ریال
تصویر کتاب آموزشی مدل سازی مهندسی با COMSOL
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
تصویر کتاب آموزشی مدل سازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB
مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB
160000ریال
تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی (1)
95000ریال
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
200000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
295000ریال
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
زبان تخصصی مهندسی شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی
120000ریال
شیمی برای دانشجویان مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال