مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
250000ریال
فلوئنت و گمبیت برای مهندسی شیمی
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
495000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
300000ریال
راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان مهندسی شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی
275000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات شیمی
350000ریال
مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
275000ریال
تشریح کامل مسایل انتقال حرارت - ویرایش دهم
375000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
اصول بنیانی فناوری غشایی
450000ریال
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی
275000ریال