مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
135000ریال
تشریح کامل مسایل انتقال حرارت - ویرایش دهم
180000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
اصول بنیانی فناوری غشایی
225000ریال
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی
110000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
160000ریال
مدل سازی ریاضی زیست حسگر
200000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) -ویرایش هفتم
150000ریال
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال