مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی
275000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
160000ریال
مدل سازی ریاضی زیست حسگر
200000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
حل ترمودینامیک جلد اول - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) -ویرایش هفتم
150000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
465000ریال
مرجع کاربردی آباکوس
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
60000ریال
جداسازی های زیستی
375000ریال
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
78000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال