مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
12000ریال
جداسازی های زیستی
80000ریال
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
78000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
140000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
45000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد دوم)
335000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد اول)
50000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد سوم)
50000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد دوم)
35000ریال