علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

اصول یاددهی و یادگیری در علوم تجربی
150000ریال
نرم‌افزار R
داده‌‌کاوی کاربردی با R
250000ریال
MATLAB 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
هیدرولوژی آب زیرزمینی - جلد دوم
David Keith Todd
350000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
داده کاوی پیشرفته
مباحث پیشرفته در داده کاوی
295000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
اصول بنیانی فناوری غشایی
350000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
هیدرولوژی آب زیر زمینی- جلد اول
هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول
170000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
125000ریال