علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

داده کاوی پیشرفته
مباحث پیشرفته در داده کاوی
475000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
295000ریال
اصول بنیانی فناوری غشایی
690000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
هیدرولوژی آب زیر زمینی- جلد اول
هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول (ویرایش اول)
350000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
125000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول
105000ریال
مرجع کامل Maple
مرجع کامل نرم افزار Maple
575000ریال
مدار الکتریکی
مدارهای الکتریکی (1)
850000ریال
تصمیم گیری چندمعیاره
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با نود ایکس ال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
350000ریال