علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
70000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
50000ریال
فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی
50000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
60000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
خودآموز سریع CodeVision AVR
40000ریال
آموزش برنامه نویسی ArcObjects در محیط VBA
95000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
160000ریال