کاربردی صنعتی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

کاربردی صنعتی

تصویر کتاب آموزشی مدل سازی مهندسی با COMSOL
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
powermill
ماشین کاری با PowerMILL - بر اساس تمرین های کاربردی
شرکت Delcam
375000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
اتوکد 2016
آموزش کاربردی AutoCAD 2016
180000ریال
مرجع نرم افزار ADAMS
مرجع کاربردی ADAMS
165000ریال
آموزش جامع AutoCAD پیشرفته
300000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
عبور از البرز (کند و کاوی در مسایل توسعه پایدار ایران)
120000ریال
کاربردهای صنعتی لیزر
50000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
12000ریال
مدیریت ریسک پروژه با استفاده از PertMaster
خدیجه جدا
450000ریال