مجموعه مهندس یار | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مجموعه مهندس یار

کامفار
تحلیل و امکان سنجی پروژه های اقتصادی با COMFAR
رضا خسروی
250000ریال
طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor
375000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
شبیه سازی معماری با Lumion 3d
یونس بناء
175000ریال
آموزش جامع جوشکاری با نرم افزار Simufact.welding
250000ریال
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
200000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
295000ریال
مرجع کاربردی SketchUp Pro برای معماران
250000ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB
225000ریال
آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7
190000ریال