مجموعه مهندس یار | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مجموعه مهندس یار

مرجع کاربردی کامسول
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
مدلسازی محاسباتی با متلب
مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB
160000ریال
powermill
ماشین کاری با PowerMILL - بر اساس تمرین های کاربردی
شرکت Delcam
375000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال
مرجع کاربردی ادمز
طراحی و تحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car
امین حیطه
195000ریال
طراحی مدارهای الکتریکی با AutoCAD Electrical
matt weber
295000ریال
واترجمز
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
475000ریال
کامفار
تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی با COMFAR
رضا خسروی
250000ریال
طراحی با Inventor
طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor
375000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
مرجع کاربردی لومیون
شبیه سازی معماری با Lumion 3d
یونس بناء
175000ریال