مجموعه مهندس یار | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مجموعه مهندس یار

آموزش جامع جوشکاری با نرم افزار Simufact.welding
250000ریال
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
200000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
295000ریال
مرجع کاربردی SketchUp Pro برای معماران
250000ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB
225000ریال
آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7
190000ریال
آموزش کاربردی Proteus در طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک
120000ریال
شبیه سازی در مهندسی مکانیک با نرم افزار Abaqus
375000ریال
شبیه سازی تخصصی با HFSS
120000ریال
شبيه سازي در مهندسي عمران با نرم افزار Abaqus
375000ریال