مجموعه مهندس یار | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مجموعه مهندس یار

شبیه سازی در مهندسی مکانیک با نرم افزار Abaqus
375000ریال
شبیه سازی تخصصی با HFSS
120000ریال
شبيه سازي در مهندسي عمران با نرم افزار Abaqus
375000ریال
آموزش ام اس پی 2013
آموزش گام به گام MSP 2013
225000ریال
مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
135000ریال
مرجع نرم افزار ADAMS
مرجع کاربردی ADAMS
165000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
Simufact.forming
آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming
250000ریال
3ds max 2013
مرجع کاربردی 3ds Max
550000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
350000ریال