مجموعه مهندس یار | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مجموعه مهندس یار

شبیه سازی تخصصی با HFSS
220000ریال
شبيه سازي در مهندسي عمران با نرم افزار Abaqus
375000ریال
آموزش ام اس پی 2013
آموزش گام به گام MSP 2013
225000ریال
مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
275000ریال
مرجع نرم افزار ADAMS - ویرایش دوم
مرجع کاربردی ADAMS
395000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming
450000ریال
3ds max 2013
مرجع کاربردی 3ds Max
550000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی با کمک نرم افزار DEFORM
575000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال