برنامه‌نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

برنامه‌نویسی

به کارگیری عملی XML در محیط های برنامه نویسی
50000ریال
آغاز برنامه نویسی با #F
85000ریال
شبکه های عصبی در متلب
شبکه های عصبی در MATLAB
395000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
برنامه نویسی VBA
برنامه نویسی VBA برای Excel
100000ریال
spss
شبکه های عصبی در SPSS
Marija Norušis
450000ریال
لینوکس
برنامه نویسی پیشرفته در گنو/ لینوکس
Mark L. Mitchell
850000ریال
آموزش طراحی، ساخت و مدیریت جوامع مجازی توسط php BB3
45000ریال
برنامه های کاربردی کارت های هوشمند
45000ریال
آموزش برنامه نویسی +GDI در محیط #C
150000ریال
آموزش گام به گام Expression Blend 2
100000ریال
آغاز کار با ADO.NET 3.5
200000ریال