مرجع کوچک کلاس برنامه‌نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مرجع کوچک کلاس برنامه‌نویسی

مرجع کوچک C
مرجع کوچک کلاس برنامه‌نویسی C
Mikael olsson
300000ریال
اچ تی ام ال
مرجع کوچک کلاس برنامه‌نویسی HTML
Wallace Jackson
250000ریال
یادگیری عمیق با متلب
یادگیری عمیق با MATLAB
phil kim
500000ریال
توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
300000ریال
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی JavaScript
350000ریال
اندروید API
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Android API
onur cinar
750000ریال
برنامه نویسی با R
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی R
margot tollefson
300000ریال
آموزش تولید اپلیکیشن با Swift
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Swift
Matthew Campbell
300000ریال
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی CSS
Mikael olsson
300000ریال
پی اچ پی
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی PHP
Mikael olsson
300000ریال
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی ++C
Mikael olsson
300000ریال
برنامه نویسی #C
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی #C
Mikael olsson
450000ریال