ویژگی های افزونه امضاء دیجیتال​

امضاء با موس و لمس

مشاهده امضاء در صندوق​

اجباری یا انتخابی بودن​

هماهنگی کامل با گرویتی فرم​

حذف در صورت اشتباه​

هماهنگ با تمام دستگاه ها​

در زیر میتوانید یک نمونه تست کنید

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="false"]