پست های اینستاگرام

تازه‌های چاپ

افزوده شد
٪20
آموزش گام به گام MSP 2019

آموزش گام به گام MSP 2019

79,500 تومان

63,600 تومان
افزوده شد
٪20
خودآموز تصویری Adobe Photoshop 2022

خودآموز تصویری Adobe Photoshop 2022

185,000 تومان

148,000 تومان
افزوده شد
٪20
پردازش تصویر با OpenCV و پایتون

پردازش تصویر با OpenCV و پایتون

95,000 تومان

76,000 تومان
افزوده شد
٪20
آموزش کاربردی SQL Server 2019

آموزش کاربردی SQL Server 2019

165,000 تومان

132,000 تومان
افزوده شد
٪20
آموزش کاربردی ArcGIS پیشرفته – ویرایش جدید

آموزش کاربردی ArcGIS پیشرفته – ویرایش جدید

150,000 تومان

120,000 تومان
نشر دانشگاهی کیان

وبلاگ